Lemmofuture Giveaways Officiële regels voor EU/VK/Zwitsers/Noorwegen

Burgers

(“Officiële regels EU/VK/Zwitsers/Noorwegen ”)

De organisatiebedrijf en sponsor voor de giveaways is Hypaths GmbH, Ltd., EuropAPlatz 2, c/o Uitstekend Business Center, 10557 Berlin ("sponsor").

De weggeefacties vinden plaats op Facebook.

Facebook is een sociaal media -netwerk dat wordt beheerd door Facebook. Voor lemofuture -weggeefacties op Facebook zijn gegevensprivacyvoorziening en voorwaarden van Facebook van toepassing.

Lemofuture Giveaways op Facebook worden niet gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. Ontvanger van informatie verstrekt door de deelnemer is Lemofuture, niet Facebook.

Door deel te nemen aan de weggeefacties, stemt de deelnemer in met de bepalingen van gegevensbescherming en voorwaarden van Facebook en met de volgende algemene voorwaarden:

 1. Geschiktheid.
  Deze weggeefacties ("weggeefacties") staat open voor inwoners van de Europese Unie die ten minste achttien (18) jaar oud zijn vanaf de datum van binnenkomst. Werknemers van de sponsor, en hun respectieve ouders, dochterondernemingen, afdelingen, gelieerde ondernemingen, leveranciers, distributeurs en reclame-, promotionele en beoordelingsinstanties, inclusief de beheerder van deze weggeefact hun echtgenoten) en leden van het huishouden van elk (al dan niet gerelateerd), komen niet in aanmerking om deel te nemen of te winnen. Geen geautomatiseerde invoerapparaten en/of programma's toegestaan.
 2. Deelname.
  A. Giveaways Begin- en einddatums worden geïdentificeerd in de toepasselijke sociale media -post (de "Giveaways Perieur"). Alleen de klanten gevestigd in EU/UK/Swiss/Noorwegen kunnen deelnemen.
  B. Tijdens de weggeefperiode kunt u de weggeefacties betreden door de Giveaways -site te bezoeken op de juiste sponsor Social Media Page (https://www.facebook.com/Lemofuture/op Facebook) en het volgen van de instructies. Na voltooiing van de benodigde vereisten ontvangt u één (1) toegang tot de weggeefacties. De limiet is één (1) invoer per persoon.
  C. Deelname is gratis. U hoeft alleen uw internetverbindingskosten te betalen voor het invoeren van de sociale media -pagina.
  D. Er is geen enkele aankoop of betaling die nodig is om deel te nemen aan de weggeefacties. Een aankoop verbetert uw kans om te winnen niet.
  e. Er is geen juridisch recht op deelname of toegang tot de weggeefacties.
  F. Deelnemers hebben een geldig Facebook -account nodig om de weggeefacties aan te gaan. In geval van geschil met betrekking tot de identiteit van een deelnemer, wordt de invoer verklaard door de geautoriseerde accounthouder van het e -mailadres of sociale media -account ingediend op het moment van binnenkomst. "Geautoriseerde accounthouder" wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon die een e -mailadres is toegewezen door een aanbieder van internettoegang, online serviceprovider of andere organisatie (bijv. Zakelijk, onderwijs, instelling, enz.) geassocieerd met het ingediende e -mailadres. Elke potentiële winnaar kan worden gevraagd om sponsor te geven dat een dergelijke winnaar de geautoriseerde accounthouder is van het e -mailadres dat is gekoppeld aan de winnende inzending.
  G. Levering van prijzen vereist een straatadres (geen P.O. -dozen). Sponsor is niet verantwoordelijk voor verloren, late, onleesbaar, gestolen, onvolledig, ongeldig, onbegrijpelijk, verkeerd gericht, technisch gecorrumpeerde of ingewikkelde ingangen, die worden gediskwalificeerd, of voor problemen van welke aard dan ook, of het nu mechanisch, menselijk of elektronisch is. Alleen volledig ingevulde invoerformulieren komen in aanmerking. Het bewijs van indiening wordt niet beschouwd als een bewijs van ontvangst door sponsor.
  H. Juridische stappen voor deelname zijn uitgesloten.
 3. Winnaarselectie.
  Winnaar zal degene zijn met de meest geliefde opmerkingen van alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen op de einddatum van de weggeefacties.
 4. Prijzen.
  De prijs/en worden/worden beschreven in de respectieve aankondiging van de weggeefacties. Prijzen worden alleen toegekend als de potentiële prijswinnaar volledig voldoet aan deze officiële regels. Alle delen van de prijs zijn niet-toegewijde en niet-overdraagbaar. Prijzen afgebeeld in Point-of-Sale, Online, Television and Print Advertising, Promotional Packaging en andere Giveaways Materials zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Alle details en andere beperkingen van de prijs die niet in deze officiële regels is gespecificeerd, worden door de sponsor naar eigen goeddunken bepaald. Er is geen geldalternatief of vervanging van de prijs toegestaan, behalve dat sponsor naar eigen goeddunken het recht voorbehoudt om de prijs van vergelijkbare waarde te vervangen als een genoemde prijs om welke reden dan ook niet meer of gedeeltelijk beschikbaar is. Alle potentiële belastingen zijn de enige verantwoordelijkheid van de winnaars.
 5. Kennisgeving.
  Winnaars worden op de hoogte gebracht via het juiste sociale mediakanaal (bijvoorbeeld via Facebook) van een officiële sponsoraccount op of rond de einddatum van de weggeefacties. Als een winnaar niet kan worden gecontacteerd binnen vijf (5) kalenderdagen na een poging tot eerste melding of niet antwoordt binnen deze periode, als een prijs- of prijsmelding als onbesteerbaar wordt geretourneerd, afwijst als een winnaar zijn/haar prijs of in het geval van niet -naleving wordt afgewezen Met deze regels en vereisten voor weggeefacties wordt een dergelijke prijs verbeurd en wordt een alternatieve winnaar geselecteerd uit alle resterende in aanmerking komende inzendingen. Bij prijzenverlies zal er geen compensatie worden gegeven. Beperk één prijs per persoon.
 6. Diskwalificatie.
  Elke schending van deze officiële regels per winnaar zal resulteren in de diskwalificatie van de winnaar als winnaar van de campagne, en alle voorrechten als winnaar worden onmiddellijk beëindigd. Prijzen kunnen vervolgens ook worden teruggewonnen. Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deelnemers uit te sluiten in geval van criminele, racistische, pornografische of gewelddadige inhoud.

7. Beëindiging van de weggeefacties
Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze weggeefacties te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, te wijzigen, uit te breiden of op te schorten, met name als een veilig, redelijk en goed gedrag van de weggeefacties wordt beïnvloed. In een dergelijk geval selecteert de sponsor de winnaar (s) van alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen voorafgaand aan en/of na (indien van toepassing) de actie die door sponsor wordt ondernomen. Sponsor neemt geen aansprakelijkheid op voor verloren kansen om te winnen.

 1. Gegevensbescherming
  A. Hypaths GmbH, Ltd., EuropAPlatz 2, c/o Uitstekend Business Center, 10557 Berlin, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).
  B. De verwerking van persoonlijke gegevens (Instagram -handgreep of e -mailadres, afhankelijk van weggeefacties) van de deelnemers wordt uitgevoerd om de weggeefacties af te handelen. De persoonlijke gegevens worden gebruikt om de deelnemers te identificeren, om hen op de hoogte te stellen van winst en om winst te verwerken. De gegevens worden alleen overgedragen aan derden (bijv. Verzendserviceproviders) als dit nodig is voor de afhandeling van de weggeefacties. De persoonlijke gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. De gegevens worden verwijderd zodra de weggeefacties zijn voltooid. In geen geval worden de gegevens meer dan een jaar opgeslagen.
  Juridische basis voor dergelijke gegevensverwerking is kunst. 6 (1) lit. b) van de GDPR.
  C. Als betrokken persoon heeft u verschillende rechten in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 2. Als u uw rechten op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking wilt laten zien, bezwaar maakt tegen gegevensverwerking of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken, stuur dan een e-mail naar contact@lemofuture.com.

Recht op informatie
U hebt het recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons en op de volgende informatie zijn verwerkt:
- De verwerkingsdoeleinden;
- de categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt;
- de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn of worden bekendgemaakt, in bepaalde ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
- Indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen of, als dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur;
- Het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, het beperken van de verwerking van uw persoonlijke gegevens of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
- het bestaan ​​van een beroepsrecht op een toezichthoudende autoriteit;
- Als de persoonlijke gegevens niet van u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;
-Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de gegevens onderwerp.
- In het geval van de overdracht van persoonlijke gegevens naar een derde land of een internationale organisatie, over de juiste waarborgen op grond van artikel 46 GDPR met betrekking tot de overdracht

Rechts op rectificatie
U hebt het recht om onmiddellijk de rectificatie van onnauwkeurige persoonlijke gegevens over u te vragen en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens - ook door middel van een aanvullende verklaring.

Recht om te wissen
U hebt het recht om de onmiddellijke wissen van persoonlijke gegevens over u aan te vragen en wij zijn verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:
- De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
- U trekt uw toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd op grond van artikel 6, lid 1, Lit. a) of artikel 9, lid 2) lit. a) van de AVG en er is geen andere juridische basis voor de verwerking;
- U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking of u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, GDPR;
- Uw persoonlijke gegevens zijn onwettig verwerkt;
- De verwijdering van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen volgens de wetgeving van de Unie of de wet van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen;
- De persoonlijke gegevens zijn verzameld met betrekking tot de diensten van informatiemaatschappijen verstrekt in overeenstemming met artikel 8, lid 1, GDPR.
Als we persoonlijke gegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn om persoonlijke gegevens te wissen in overeenstemming met ART. 17 (1) GDPR, we zullen passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om controllers te informeren die de persoonlijke gegevens verwerken die u hebt gevraagd door dergelijke controllers van eventuele links naar of kopieën of kopieën of Replicaties van die persoonlijke gegevens.

Deze rechten zijn niet van toepassing in de mate dat verwerking noodzakelijk is.
- om het recht van vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
- om een ​​wettelijke verplichting te vervullen die vereist is voor verwerking volgens de wet van de Unie of van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen;
- Juridische claims beweren, uitoefenen of verdedigen.

Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om ons te vragen om de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
- De nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens wordt door u betwist, gedurende een bepaalde periode die ons in staat stelt de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren;
- De verwerking is onwettig en u verzet zich om de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens;
- We hebben uw persoonlijke gegevens niet langer nodig om te verwerking, maar u hebt het wel nodig om juridische claims te beweren, uit te oefenen of te verdedigen, of
- U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme belangen van ons bedrijf uw legitieme belangen overschrijven.

Recht op gegevensportabiliteit
U hebt het recht om de persoonlijke gegevens over u te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaalleesbaar formaat en u hebt het recht om deze gegevens zonder hinder naar een andere controller te verzenden, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op Een toestemming op grond van artikel 6, lid 1, Lit. a) of artikel 9, lid 2, lit.a) GDPR of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, lit. b) GDPR en de verwerking wordt uitgevoerd op geautomatiseerde middelen.

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensportabiliteit, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks door ons naar een andere controller te laten overbrengen, voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, voor de verwerking van persoonlijke gegevens over u die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. e) of f) GDPR, inclusief profilering op basis van deze bepalingen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om juridische claims te beweren, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op intrekking
U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.

Recht om een ​​klacht in te dienen
Als u bedenkt dat de verwerking van persoonlijke gegevens over u inbreuk maakt op de AVG, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijf, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

 1. Beperking van aansprakelijkheid
  A. De sponsor, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor:
  -False of onnauwkeurige informatie verstrekt door de deelnemers;
  -Technische fouten en storingen van welke aard dan ook, met name voor hardware-, software- of communicatiefuncties of voor de technische infrastructuur van Facebook/Instagram
  -Nutorized Human Interventie
  -Lost- of niet -beschikbare netwerkverbindingen, website, internet of ISP -beschikbaarheid, verkeerscongestie, onvolledige of onnauwkeurige opname van toegangsinformatie (ongeacht de oorzaak) of mislukt, onvolledig, ondergebroken, door elkaar gekoppelde of vertraagde computertransmissies die de mogelijkheid kunnen beperken om de mogelijkheid te beperken om de mogelijkheid te beperken om de mogelijkheid te beperken om de mogelijkheid te beperken om de mogelijkheid te beperken om de mogelijkheid te beperken om de mogelijkheid te beperken Weggevertjes.
  B. Sponsor is alleen aansprakelijk in geval van intentie of grove nalatigheid. Voor eventuele schade als gevolg van letsel tot leven, lichaam of gezondheid is de sponsor ook aansprakelijk voor gewone nalatigheid. Hierboven is de sponsor aansprakelijk voor elke verwijtbare schending van de essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen die nodig zijn om het contract uit te voeren en wiens naleving van de deelnemers redelijkerwijs kan vertrouwen. Deze clausule heeft geen invloed op de verantwoordelijkheid onder wetgeving voor productaansprakelijkheid.
 2. Regerende wet
  Deze officiële regels worden beheerst door wetten van Duitsland.
 3. Gemengd
  A. De ongeldigheid of niet -afdwingbaarheid van enige bepaling van deze regels heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van een andere bepaling. In het geval dat een bepaling wordt vastgesteld als ongeldig of anderszins niet -afdwingbaar of illegaal, zullen deze regels anders van kracht blijven en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met hun voorwaarden alsof de ongeldige of illegale bepaling hierin niet is opgenomen.
  B. Deze regels kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd door de sponsor zonder kennisgeving, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen nodig zijn om een ​​goed en veilig gedrag van de weggeefacties te verzekeren en in het bijzonder misbruik of fraude te voorkomen.
 4. Sponsor: Hypaths GmbH, Ltd., EuropAPlatz 2, c/o Uitstekend Business Center, 10557 Berlin