Een abonnement op langere termijn die we aanbieden voor SmartPac is 12 maanden. Dit komt met een lagere prijs van 35 €/maand en er zijn geen extra toegangsprijs.

  • Garantie voor een altijd gezonde SmartPac
  • Vervanging als disfunctie of batterijcapaciteit onder 80%
  • Flexibiliteit om SmartPac te upgraden naar nieuwe generaties
  • Duurzame recycling van gepensioneerde smartpacs

Controleer algemene voorwaarden voor meer gedetailleerde informatie over SmartPAC -abonnement.