Algemene voorwaarden voor het Lemmo SmartPac -abonnement

Bestel en levering/ophalen

• De klant die het SmartPAC -abonnementsplan neemt, moet minimaal 18 jaar oud zijn en in staat zijn om juridisch bindende contracten aan te gaan
• De client ontvangt een bevestiging van de abonnementsopdracht na het volledig voltooien van het bestelproces. Het abonnementsplan wordt van kracht op het moment dat de klant de SmartPAC ontvangt die wordt geleverd door Lemmo (of haar geautoriseerde partner) of wanneer de klant het rechtstreeks opneemt in een van de fysieke winkel van Lemmo.
• Na de bevestiging zullen de client en lemmo overeenkomen de tijd en locatie voor de levering of het ophalen van SmartPac, op het moment van levering/ ophalen, zal de klant aan Lemmo bevestigen bij het schrijven van de ontvangst van de Smartpac, de Gekozen betaalmethode en dat de verstrekte persoonlijke gegevens correct zijn.

Dekking en voordeel

• Momenteel wordt het Lemmo SmartPac -abonnement alleen gegeven in de Berlijn gebied.
• De klant heeft de volledige dekking van de SmartPac voor reparatie onder rasonable gebruik (het SmartPAC -abonnement is alleen voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik), zonder kosten zolang de klant het abonnement onderhoudt. Lemmo heeft het recht om het technische probleem te detecteren en is niet verantwoordelijk voor schade door ongevallen of vandalisme.
• In het geval van grote problemen is gebeurd (bijvoorbeeld de levensduur van de batterij daalt tot 80% van zijn capaciteit) voor de SmartPAC, de client neemt contact op met Lemmo via APP of e-mail. Wanneer het probleem wordt bevestigd door Lemmo, wordt SmartPAC-swap (te verzamelen en geruild ter plaatse in Berlijnse stad of in de fysieke winkel van Lemmo) gratis verstrekt.
• De client heeft de mogelijkheid om de SmartPAC te upgraden wanneer een nieuwe versie (bijv. Betere prestaties of grotere capaciteit) van SmartPac wordt uitgebracht door Lemmo.

Abonnementsperioden, prijzen en taken

• Lemmo biedt twee abonnementsperioden die alle Lemmo E+Bike -clients kunnen kopen: de klant kan drie maanden abonnement of twaalf maanden abonnement als eerste plan nemen.
• Na fullfill de initiële planperiode kan de client ervoor kiezen om de intitale abonnementsperiode voor een andere cyclus te verlengen of om te solliciteren naar de andere abonnementsperiode bij eerdere kennisgeving niet minder dan 7 dagen naar Lemmo via e-mail.
• Er is een toegangsprijs van € 20 wanneer de abonnementsperiode van 3 maanden als eerste plan wordt beschouwd. De maandelijkse abonnementskosten zijn € 45. De client kan dit abonnementsplan op een schriftelijke kennisgeving via e-email naar Lemmo beëindigen met niet minder dan 45 dagen voorafgaand aan de einddatum van het plan.
• Er zijn geen toegangsprijs wanneer de klant de abonnementsperiode van 12 maanden neemt. De maandelijkse abonnementskosten zijn € 35. De klant kan deze abonnementsperiode door een schriftelijke kennisgeving via e-mail naar Lemmo beëindigen met niet minder dan 75 dagen voorafgaand aan de einddatum van het plan en er is een registratiekosten van € 20 voor het beëindigen van het contract .
• Beide twee abonnementsperioden worden van kracht vanaf de dag waarop de klant in bezit neemt van de SmartPac. Lemmo zal de maandelijkse betaling vooraf aan het begin van elke kalendermaand in rekening brengen voor de hele kalendermaand via de geselecteerde betaalmethode van de klant. Het abonnementskosten van de startmaand worden evenredig berekend volgens de resterende dagen van die maand vanaf de dag waarop de klant bezit neemt van de SmartPac.

Beëindiging/annulering van het abonnement

• Het abonnementsplan wordt niet beëindigd/geannuleerd zonder bevestiging van Lemmo in geschreven.
• De client heeft het recht om het subcriptieplan op eerdere kennisgeving te beëindigen of te annuleren in overeenstemming met de eerdere voorwaarden en Lemmo heeft de verplichting om bevestiging te geven voor de acceptatie in veertien (14) werkdagen.
• De cliënt zal op zijn eigen risico's en kosten, vóór of op zijn minst op de einddatum van de subcriptie, de SmartPac terugsturen naar Lemmo.
• In het geval dat de klant de SmartPac niet op tijd retourneert zonder voorafgaande kennisgeving voor beëindiging/annulering van het abonnement, stuurt Lemmo een herinnering via e-mail naar de client die twee opties biedt:* die de client kan kiezen Abonnementsplan (ook mogelijk om SWIFT naar de andere abonnementsperiode) of de subcriptie te annuleren. In elk geval hierboven genoemde Lemmo heeft het recht om de gepaste betaling te blijven in rekening brengen zoals bepaald.
• Met bevestiging van Accetance van beëindiging/annulering van het abonnement heeft de klant veertien (14) dagen om de SmartPac naar Lemmo te verzenden.
• Als de maandelijkse abonnementskosten niet worden uitgevoerd zoals vastgelegd in een abonnementscyclus van een maand (bijv. Lemmo kan de vergoeding niet in rekening brengen via de betalingsmethode van de klant in dertig (30) kalenderdagen omdat er niet genoeg fonds is in de bank van de klant Account), het contract wordt beëindigd door Lemmo. In een dergelijk geval heeft Lemmo het recht om de resterende betaling in rekening te brengen voor het voltooien van de volledige betaling van het huidige abonnementsplan. De klant ontvangt een beëindigingsherinnering en sinds die datum heeft de klant de verplichting om de SmartPac in de komende veertien (14) dagen naar Lemmo te verzenden (retourneer de SmartPac)
• In het geval dat de beëindiging van de susbonnement is bevestigd door Lemmo en de klant de SmartPac niet binnen de vastgestelde periode verzendt of de SmartPac niet kan worden teruggestuurd naar Lemmo, inclusief verloren en diefstal, heeft de klant de verplichting om te compenseren Het verlies leed aan het bedrag gelijk aan de aankoopprijs (€ 900) van de SmartPac.

Recht op intrekkingsinformatie

• De clients van het Lemmo SmartPAC -abonnementplan hebben het recht om zich binnen veertien (14) dagen uit de aankoop terug te trekken zonder enige reden te geven.
• De terugtrekkingsperiode vervalt na veertien (14) dagen vanaf de dag waarop de klant, of een andere derde partij dan het transportbedrijf, aangegeven door de klant, het fysieke bezit van de goederen verkrijgt.
• De klant is verplicht op zijn eigen risico's en kosten om het SmartPac -apparaat door een carrierbedrijf naar Lemmo te sturen of onmiddellijk naar een van de fysieke Lemmo -winkel terug te brengen, maar uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop de dag op welke bevestiging van welke bevestiging De annulering van het abonnement is uitgegeven door Lemmo.
• Lemmo heeft het recht om de aard, kenmerken en het functioneren van het geretourneerde apparaat te bepalen en de client is aansprakelijk voor de verminderde waarde van de goederen.
• Lemmo zal dezelfde betaalmethode gebruiken die de client die voor de initiële transactie is gebruikt om een ​​totale terugbetaling te doen, in het geval dat het apparaat in goede staat wordt geretourneerd zonder aanzienlijke schade/ disfunctionele schade veroorzaakt door de ongepaste afhandeling van de klant.
• Lemmo kan weigeren terug te betalen totdat Lemmo de geretourneerde goederen heeft ontvangen of totdat de klant heeft bewezen dat deze is gebeurd.

Andere taken en informatie

• De client die het Lemmo SmartPac -abonnementplan neemt, heeft de plicht om de instructies van Lemmo te volgen om de SmartPac op te laden en op te slaan om volledige dekking te krijgen voor reparatie/onderhoud van het apparaat.
• Het Lemmo SmartPac -abonnementsplan is alleen bestemd voor privégebruik, niet voor comerciaal gebruik (bijv. Elke vorm van bezorgservice)
• Tijdens de abonnementsperiode meldt de klant op tijd en zonder onnodige vertraging wijzigingen in de gegevens die bekend zijn bij Lemmo (zoals een nieuw telefoonnummer, adres of bankrekening).
• Lemmo is niet verplicht om een ​​nieuw SmartPAC -apparaat aan de client te bieden. De geleverde SmartPAC moet altijd in goede staat zijn zonder dysfuntioneel probleem.

Algemene voorwaarden voor het Lemmo SmartPac -abonnement